Pravidla

Terminologie:

Majitel - subjekt poskytujcí služby přístupu na webové stránky, které se nacházejí na adrese fakturace.no. Majitel stránek je také správcem.
Uživatel - označuje plnoletou fyzickou nebo právnickou osobu, která disponuje plnou způsobilostí k právním úkonům, zastupující firmu a vystupující jejím jménem.
Služba - služba dostupná na adrese fakturace.no

Podmínky využívání a zásady zodpovědnosti:

  1. Než začne uživatel využívat zdroje služby, je povinen seznámit se s podmínkami.
  2. Přístup ke službě probíhá formou na dálku prostřednictvím internetu.
  3. Uživatel musí mít pouze jeden účet, je zodpovědný za neprozrazení přístupového hesla ke svému účtu třetím osobám. Správce služby nenese zodpovědnost za přístup k údajům uživatele v důsledku přihlášení se třetích osob vinou uživatele.
  4. Každý uživatel má právo nahlédnout do obsahu svých údajů.
  5. V rámci fungování služby jsou povinně zpracovávána data uvedená při registraci. Služba shromažďuje také data jiných subjektů prostřednictvím přidání těchto informací uživateli služby.
  6. Uživatel vyjadřuje souhlas s obdržováním nabídek a různého druhu informací zobrazovaných službou.
  7. Uživatel souhlasí s využitím údajů uvedených během registrace pro potřeby fungování služby. (včetně vymahačských firem) a k marketingovým účelům.
  8. Veškeré poznámky, reklamace a návrhy mohou být hlášeny prostřednictvím e-mailu, který se nachází v sekci kontakt.
  9. Uživatel má povinnost platit každý měsíc faktury, které se budou objevovat v záložce vyúčtování. V opačném případě může být účet zablokován a platba vymožena prostřednictvím vymahačské firmy.
  10. Od května 2014 budou faktury opatřeny číslem KID, které je nutné uvádět při realizaci platby. K faktuře vyúčtování bude připočítán poplatek 10 NOK za obsluhu KIDu.

I přes vyvinutí té nejvyšší péče, aby všechny funkce služby fungovaly správně a byly v souladu s obecně platnými právními předpisy, neposkytuje správce záruku na fungování programu. Před vytištěním a předáním faktury jiným subjektům, je uživatel povinen ověřit si správnost údajů s obzvláštním zaměřením se na částky. Za správnost údajů na faktuře zodpovídá výhradně uživatel. Pravidla mohou být kdykoliv změněna, uživatel je povinen průběžně monitorovat jeho změny.

Registrace do služby(založení uživatelského účtu) a využívání ostatních funkcí služby se rovná souhlasu s podmínkami.

Právní doložka

Obsah služby je majetken autora a je chráněn právními předpisy. Majitel služby nenese zodpovědnost za případné chyby, nekompletnost nebo neaktuálnost informací. Majitele nenese zodpovědnost za případné škody, které utrpí uživatel služby nebo třetí osoby v souvislosti s využíváním jeho zdrojů. Uživatele nese veškeré riziko spojené s využíváním služby.